Dotacje na innowacje
Internet
kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Zamówienia publiczne

Aleksandrów Łódzki, dnia 17 sierpnia 2015 r.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym na:
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

Publikacja ogłoszenia w prasie na potrzeby projektu "Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

 • Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz
 • Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz
 • Do pobrania wzór umowy [.doc] - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dnia 25 sierpnia 2015 r.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dnia 9 stycznia 2015 r.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym na:
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji przez Gminę Aleksandrów Łódzki projektu „Internet kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

 • Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz
 • Do pobrania treść opisu przedmiotu zamówienia [.pdf] - pobierz
 • Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dnia 16 stycznia 2015 r.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dnia 2 grudnia 2014 r.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym na:
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

Wykonanie rollupu - 2 sztuki wraz z projektem graficznym na potrzeby realizacji przez Gminę Aleksandrów Łódzki projektu „Internet kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

 • Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz
 • Do pobrania treść opisu przedmiotu zamówienia [.pdf] - pobierz
 • Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dnia 11 grudnia 2014 r.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dnia 25 czerwca 2014 r.

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2

ZAPRASZA do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym na:
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

Opracowanie oraz wydruk materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji przez Gminę Aleksandrów Łódzki projektu „Internet kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion,

 • Do pobrania treść zapytania w pliku [.pdf] - pobierz
 • Do pobrania treść opisu przedmiotu zamówienia [.pdf] - pobierz
 • Do pobrania wzór oferty [.doc] - pobierz

Aleksandrów Łódzki, dnia 30 czerwca 2014 r.

Wyjaśnienie
Z uwagi na zgłoszenia, co do błędnej treści zapytania informujemy, że: w nagłówku znajduje się zapis „Opracowanie portalu internetowego, administrowanie, aktualizowanie oraz hosting strony www” a powinno być „Opracowanie oraz wydruk materiałów promocyjnych”. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.
Przepraszamy za utrudnienia.

Aleksandrów Łódzki, dnia 4 lipca 2014 r.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty [.pdf] - pobierz

A+ A-

Twój adres IP to: 3.235.182.206