Dotacje na innowacje
Internet
kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych

Rekrutacja: od 1 sierpnia 2014 r. do 15 września 2014 r. (przedłużona do 26 września 2014 r.)

Furmularze do pobrania

Zgłoszenie do udziału w projekcie

Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami oraz dokumentami wymaganymi dla danej grupy docelowej należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piotrkowskiej 4/6 - pokój 3A.
Dodatkowe informacje w sprawach rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów 42 613 11 04 oraz 42 712 16 11.

Grupy docelowe

  • Osoby bezrobotne
  • Osoby niepełnosprawne (stopień umiarkowany, znaczny lub równoważny)
  • Rodziny wielodzietne
  • Sieroty (zupełne)

Warunki konieczne do uczestnictwa w projekcie

  • Przynależność do minimum jednej z grup docelowych
  • Stały meldunek na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki
  • Brak podłączenia gospodarstwa domowego do Internetu
A+ A-

Twój adres IP to: 3.235.182.206