Dotacje na innowacje
Internet
kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Galeria

Promocja projektu

Szkolenia dla beneficjentów ostatecznych

Dostawy sprzętu komputerowego - beneficjenci grupowi