Dotacje na innowacje
Internet
kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Dział pomocy

Sprzęt komputerowy użyczony beneficjentom ostatecznym w ramach Projektu jest własnością Gminy Aleksandrów Łódzki.
Osoby użytkujące sprzęt mają obowiązek niezwłocznego informowania Gminy o wszelkich awariach i uszkodzeniach sprzętu.

Awarie należy zgłaszać pod nr tel. 42 2700-350 lub mailowo na adres woi@aleksandrow-lodzki.pl

A+ A-

Twój adres IP to: 3.235.182.206