Dotacje na innowacje
Internet
kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Aktualności

18.12.2015 08:47

80 nowych komputerów w szkołach

Aleksandrowskie szkoły dzięki wsparciu z Projektu wzbogaciły się o 80 nowych komputerów. Udało się je pozyskać w ramach oszczędności jakie powstały przy poprzednich postępowaniach przetargowych.

20.05.2015 09:12

Zakończenie dostaw sprzętu oraz Internetu do beneficjentów indywidualnych i grupowych

Firmy które wygrały przetargi na dostawę sprzętu oraz Internetu zakończyły już prace.

27.02.2015 13:48

Rozpoczęcie dostaw sprzętu komputerowego

W poniedziałek 2 marca 2015 r. firma realizująca dostawy sprzętu komputerowego rozpocznie dostawy dla beneficjentów indywidualnych Projektu.
Komputer z drukarką otrzymają osoby, które ukończyły szkolenia realizowane w ramach Projektu i podpisały z Gminą Aleksandrów Łódzki umowy uczestnictwa i użyczenia.

09.01.2015 13:53

Rozpoczęcie szkoleń w ramach Projektu

10 stycznia 2015 roku rozpoczynają się szkolenia w ramach Projektu. Wszyscy beneficjenci ostateczni o terminie szkolenia zostaną poinformowani indywidualnie.
Osoby które ukończą szkolenie będą mogły podpisać umowę uczestnictwa i użyczenia.

16.12.2014 12:21

Wybrano wykonawców na przeprowadzenie szkoleń oraz dostawę sprzętu i Internetu.

Zakończyło się postępowanie przetargowe pod nazwą "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawą Internetu dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Gminie w ramach projektu pn. „Internet – kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki”."

28.11.2014 13:21

Trwa badanie i weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym

Trwa badanie i weryfikacja ofert złożonych przez firmy i konsorcja w postępowaniu przetargowym pod nazwą "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawą Internetu dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Gminie w ramach projektu pn. „Internet – kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki”."

06.10.2014 09:24

Zakończenie rekrutacji

Zakończyła się rekrutacja do udziału w Projekcie. Wyłoniono 200 gospodarstw domowych które otrzymają komputer, drukarkę i podłączenie do szerokopasmowego Internetu.

16.09.2014 15:15

Rekrutacja przedłużona

Rekrutacja beneficjentów ostatecznych została przedłużona do 26 września 2014 r.

17.07.2014 11:16

Rozpoczęcie rekrutacji beneficjentów ostatecznych

W dniach 01.08.2014 r. - 15.09.2014 r. przeprowadzona zostanie rekrutacja beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie.

01.07.2014 08:00

Umowa na realizację projeku podpisana

Gmina Aleksandrów Łódzki podpisała umowę na realizację projektu "Internet - kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki"

A+ A-

Twój adres IP to: 54.92.164.184