Dotacje na innowacje
Internet
kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
powrót

06.10.2014 09:24

Zakończenie rekrutacji

Zakończyła się rekrutacja do udziału w Projekcie. Wyłoniono 200 gospodarstw domowych które otrzymają komputer, drukarkę i podłączenie do szerokopasmowego Internetu.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji powstała lista beneficjentów ostatecznych oraz lista rezerwowa.

Lista beneficjentów ostatecznych
Osoby z gospodarstw domowych, które zakwalifikowały się do udziału w Projekcie, zostaną poinformowane telefonicznie o terminach szkoleń.
Udział w szkoleniach jest obowiązkowy i warunkuje pozostanie w Projekcie oraz podpisanie umowy uczestnictwa i użyczenia sprzętu.
lista beneficjentów ostatecznych (osoby zakwalifikowane)

Lista rezerwowa
W przypadku rezygnacji, zakończenia udziału lub wykluczenia któregoś z beneficjentów ostatecznych, wnioskodawcy z poniższej listy będą zapraszani do udziału w Projekcie według kolejności na liście.
lista rezerwowa

Obecnie trwają postępowania przetargowe, które wyłonią wykonawców, którzy przeprowadzą szkolenia, dostarczą sprzęt oraz łącza Internetowe.

A+ A-

Twój adres IP to: 54.80.185.137